Garantie

Service & Klachten

Green Mobile hanteert een strenge selectieprocedure voordat een product in de webshop wordt aangeboden. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. Uiteraard kun je dan terugvallen op de garantieregeling. Deze garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument, waarbij de producten moeten voldoen aan de redelijke verwachting van de consument. De garantietermijn voor refurbished smartphones, tablets en smartwatches is (per ingang van 1-12-2017) 24 maanden geworden (voorheen 12 maanden), op het moederbord van een refurbished smartphone, tablet of smartwatch en op de batterij geeft Green Mobile 12 maanden garantie. Is de garantieperiode afwijkend? Dan staat dit specifiek bij die telefoon vermeld. De garantietermijn voor accessoires bedraagt 3 maanden. De garantieperiode gaat in op het moment van levering en wordt niet verlengd of vervangen bij eventuele reparatie of vervanging van het product.

Wat doe ik als mijn product een defect vertoont?

Mocht een product binnen de garantietermijn defect raken, dan kun je gebruik maken van onze reparatieservice. Neem daarvoor contact met ons op via [email protected].

  • Allereerst proberen wij je telefonisch te helpen om uit te sluiten dat het een gebruikersfout betreft
  • Vervolgens noteren wij de klacht en verdere informatie
  • Je ontvangt binnen 48 uur een e-mail met daarin de genoteerde informatie, alsmede de gegevens die je nodig hebt om het product ter reparatie in te sturen
  • Het risico voor het insturen van het pakket ligt bij de klant.Wij raden je aan om het defecte toestel verzekerd (tot € 500,-) én aangetekend op te sturen. Zorg hierbij voor een onopvallende en beschermende verpakking.
  • Na reparatie krijg je het toestel kosteloos thuisgestuurd
  • Wij geven standaard 3 maanden garantie op de reparatie

Toelichting buiten garantie

Tijdens onderzoek kan aan het toestel gebruikersschade worden geconstateerd. Deze schade valt buiten de garantiebepalingen. Je ontvangt dan uiteraard een prijsopgave voor de reparatiekosten. Wanneer je het product niet wilt laten repareren voor deze prijs, kun je ervoor kiezen om het toestel ongerepareerd retour te laten zenden. Hier zijn onderzoekskosten aan verbonden. Deze kosten bedragen € 34,95. Tevens kan er voor gekozen worden om kosteloos afstand te doen van het toestel. Het toestel zal dan milieuvriendelijk worden verwerkt. Hieronder zullen de meest voorkomende schades bij smartphones en tablets worden toegelicht.

Vochtschade

Er is corrosie op het elektronisch binnenwerk van het toestel aangetroffen. Dit is vochtschade en ontstaat door invloed van buitenaf. Vochtschade ontstaat niet alleen wanneer het toestel in het water valt of in aanraking komt met een andere vloeistof, maar kan ook ontstaan wanneer het toestel in een vochtige omgeving wordt gebruikt (bijvoorbeeld mist, de badkamer enz.), door sterke temperatuurschommelingen (en daardoor condensvorming) of wanneer het op een andere manier met vocht in aanraking komt, zoals klamme handen of zweet. Vochtschade ontstaat bij onjuist gebruik van een mobiele telefoon of tablet en valt buiten de fabrieksgarantie. Een telefoon of tablet die conform de fabrieksspecificaties waterdicht moet zijn geldt voor een nieuw aangeschafte telefoon, niet voor een refurbished telefoon. Een refurbished telefoon is dus niet waterdicht.

Valschade

Valschade is schade als gevolg van vallen en/of stoten van het product. Een kleine val is voldoende om de printplaat te breken. De verbinding tussen de verschillende onderdelen in het toestel wordt dan verbroken. Hierdoor functioneert het toestel niet of nauwelijks meer. Het kan hierbij voorkomen dat de behuizing volledig gaaf is maar het toestel toch valschade heeft. Valschade valt buiten de garantievoorwaarden.

Drukschade

Drukschade is schade, die ontstaat door (hevige) druk op het toestel. Dit kan bijvoorbeeld komen door op het toestel te gaan zitten (toestel bevindt zich bijvoorbeeld in de achterbroekzak). Net als bij valschade hoeft drukschade niet altijd van buitenaf te zien zijn. In sommige gevallen is het te zien door verkleuringen of vlekken op het display van de mobiele telefoon. Ook is de printplaat meestal aangetast. Dit kunnen kleine breuken zijn, waardoor er soms wel en soms geen contact is tussen de verschillende componenten van het toestel. Dit komt meestal tot uiting in het uitvallen van bepaalde functies van het toestel, terwijl andere functies gewoon blijven werken. Drukschade valt buiten de garantievoorwaarden.

Overige

Er bestaan meer oorzaken van gebruikersschade. Of dit het geval is, wordt altijd door de technische medewerkers van Green Mobile beoordeeld.

Na reparatie/vervanging van een homeknop zal de vingerafdrukscanner niet meer werken. Het toestel kan dan uiteraard nog wel ontgrendeld worden door middel van een toegangscode. Ditzelfde geldt voor vervanging van het LCD scherm bij iPhone X en hoger. Hierna zal de face ID niet meer werkzaam zijn. 

Verwijtbare schade valt niet onder de garantie (denk aan val-, stoot- en/of waterschade). Gedurende de garantieperiode dient een product altijd ter reparatie aan Green Mobile te worden aangeboden. Het is niet geoorloofd om derden het product te laten openen of repareren. In dat geval vervalt de garantie. Schade die is veroorzaakt door reparaties van derden valt dan ook niet onder de garantie.

Een batterij heeft bij ontvangst na de aankoop een minimale capaciteit van 85%. Wij geven 12 maanden garantie op de batterij wat inhoudt dat als de batterij binnen deze periode terugloopt naar minder dan 75% (tov de oorspronkelijke laadcapaciteit) wij deze onder garantie zullen vervangen. Wil je de batterij vervangen hebben maar voldoet hij niet aan de 75% eis dan kunnen wij de batterij vervangen tegen gereduceerd tarief. informeer voor het tarief bij onze supportafdeling ([email protected]).

Wij geven uitsluitend garantie op de hardware. Software-, een corrupte back-up en/of firmware problemen zijn uitgesloten van garantie.

De hierboven genoemde garantieregeling en de garantietermijnen die op onze website worden genoemd betreffen de door ons eigen aangeboden garantie of fabrieksgarantie. Deze door ons eigen aangeboden garantie of fabrieksgarantie doen niets af aan de wettelijke garantie.