Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Green Mobile ten aanzien van deze website op het volgende:

Website
Ondanks de constante zorg en aandacht die Green Mobile aan de samenstelling van www.greenmobile.nl besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Green Mobile behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Green Mobile, welke geen eigendom zijn van Green Mobile. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Green Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Green Mobile.

E-mail
De informatie in e-mailberichten van Green Mobile is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Aan e-mailberichten van Green Mobile kunnen geen rechten worden ontleend.

Merknamen
De namen Apple, iPhone en iPad zijn merknamen van Apple. De namen Galaxy en Note zijn merknamen van Samsung.